Marktjänster

 

Vi på Uppsala Trädvård AB erbjuder tjänster som stubbfräsning, bortforsling, plantering och mycket mer!


Stubbfräsning

Det som blir kvar av stubben är ett ca 10-30 cm djupt hål och flis. Hålet kan man fylla med jord och flisrester för att sedan förslagsvis så ny gräsmatta.

Bortforsling

Vi erbjuder bortforsling med släpvagn för mindre lastar eller kranbil för stora tunga lastar. Allt som vi forslar bort används som flis i lokala värmeverk. 
Det är möjligt att vi forsla bort allt, bara grenar/stammar eller ingenting. Om man vill ta hand om ris, grenar och stammar själv kan vi hjälpa till med att kapa grenar/stammar till önskad längd som man sedan själv kan klyva.

Flisning

Vi kan även flisa mindre grenar på plats som ibland kan vara billigare än bortforsling. Flisen kan användas till att förbättra jordens kvalitet, som dekorativ flis eller bara sprida ut på marken. 

Plantering

Självklart kan vi plantera nya träd och buskar. Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig med plantering och efterkontroll.  


Exempel på marktjänster